De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michael Voordeckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Michael Voordeckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Michael Voordeckers

Cumuleo