De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Votron

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Xavier Votron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Xavier Votron

Cumuleo