De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Piedboeuf

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Benoît Piedboeuf
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Benoît Piedboeuf

Cumuleo