De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Poutrain

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Anne Poutrain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Anne Poutrain

Cumuleo