De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Sequaris

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Jean Sequaris
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Jean Sequaris

Cumuleo