De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Ska

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Albert Ska
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Albert Ska

Cumuleo