De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Paul Smets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Paul Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Paul Smets

Cumuleo