De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Soupart

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Jean-Marc Soupart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Jean-Marc Soupart

Cumuleo