De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Urbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Robert Urbain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Robert Urbain

Cumuleo