De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eddy Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Eddy Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Eddy Willems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Eddy Willems

Cumuleo