De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Van Derton

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Michel Van Derton
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Michel Van Derton

Cumuleo