De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Van Dijck

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Kris Van Dijck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Kris Van Dijck

Cumuleo