De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Van Mol

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Philippe Van Mol
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Philippe Van Mol

Cumuleo