De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan De Clerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Stefaan De Clerck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Stefaan De Clerck

Cumuleo