De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef D'Hondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Jozef D'Hondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Jozef D'Hondt

Cumuleo