De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Van der Vrecken

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Olivier Van der Vrecken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Olivier Van der Vrecken

Cumuleo