De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Roland Marchal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Roland Marchal

Cumuleo