De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Dries

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Wim Dries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Wim Dries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Wim Dries

Cumuleo