De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emile Henot

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Emile Henot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Emile Henot

Cumuleo