De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Empereur

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Els Empereur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Els Empereur

Cumuleo