De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Duchesne

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Eric Duchesne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Eric Duchesne

Cumuleo