De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Verheyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Roger Verheyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Roger Verheyen

Cumuleo