De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marie Vandenberghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Marie Vandenberghe

Cumuleo