De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Arthur Van Wallendael

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Arthur Van Wallendael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Arthur Van Wallendael

Cumuleo