De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tanja Smit

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Tanja Smit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Tanja Smit

Cumuleo