De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van William De Boeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door William De Boeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door William De Boeck

Cumuleo