De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Asselman

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Hugo Asselman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Hugo Asselman

Cumuleo