De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Assche

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Van Assche
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Van Assche

Cumuleo