De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Dineur

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Dineur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Dineur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Dineur

Cumuleo