De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Vandeputte

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Didier Vandeputte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Didier Vandeputte

Cumuleo