De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Decloux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Decloux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Decloux

Cumuleo