De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Vandeputte

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Vandeputte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Vandeputte

Cumuleo