De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Amand

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door André Amand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door André Amand

Cumuleo