De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Koenraad Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Koenraad Anciaux

Cumuleo