De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stanislas Winkeler

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Stanislas Winkeler
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stanislas Winkeler

Cumuleo