De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Arnoldi

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pierre Arnoldi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pierre Arnoldi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pierre Arnoldi

Cumuleo