De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pol Avaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pol Avaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pol Avaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pol Avaux

Cumuleo