De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erich Bach

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Erich Bach
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Erich Bach

Cumuleo