De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Bailleux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Bailleux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Bailleux

Cumuleo