De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Arnold Baillieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Arnold Baillieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Arnold Baillieux

Cumuleo