De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Bartholemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door René Bartholemy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door René Bartholemy

Cumuleo