De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Barvais

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Barvais
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Barvais
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Barvais

Cumuleo