De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Beckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Victor Beckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Victor Beckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Victor Beckers

Cumuleo