De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivo Belet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Ivo Belet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Ivo Belet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Ivo Belet

Cumuleo