De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine Benoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Nadine Benoot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Nadine Benoot

Cumuleo