De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daisy Winters

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Daisy Winters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Daisy Winters

Cumuleo