De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Bierlaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Bierlaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Bierlaire

Cumuleo