De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Vanderstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Vanderstraeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Vanderstraeten

Cumuleo