De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Boonen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Boonen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Boonen

Cumuleo