De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Borbouse

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pierre Borbouse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean-Pierre Borbouse

Cumuleo